Työhakemusten henkilötietojen käsittely

Alla kuvataan, miten käsittelemme henkilötietoja työhakemuksissa, jotka lähetetään AMADA Automation Europe Ltd:n (AAE) nettisivuilla olevan hakulomakkeen kautta. Muilla tavoin jätetyt työhakemukset, esimerkiksi sähköpostitse lähetetyt tai henkilökohtaisesti annetut työhakemukset, käsitellään vastaavalla tavalla.


Työhakemuksessa annettujen henkilötietojen rekisteröinti
Rekisteröitävän henkilön tulee antaa suostumuksensa työhakemusten henkilötietojen rekisteröimiseen. Tästä syystä suostumusta pyydetään nettisivujen hakulomakkeessa. Mikäli hakemus jätetään muuta kautta, pyydetään suostumusta erikseen.

Rekisteröitäviä henkilötietoja ovat:

• Nimi, sähköposti, syntymävuosi, osoite, puhelinnumero, koulutus, työkokemus, kielitaito, tietotekninen osaaminen, kiinnostuksen kohteet sekä tietoja muista valmiuksista, kuten ajokortista, rekkakortista, tulityökortista, työturvallisuuskortista sekä suoritetusta asevelvollisuudesta.
• Haetun työn tyyppi ja ajankohta.
• Hakijan omat liitteet, joissa on omavalintaista tietoja.

Hakemusten säilytysaika
Hakemuksia ja henkilötietoja säilytetään kuuden kuukauden ajan.

Henkilötietojen rekisteröimisen tarkoitus ja tietojen luovutus

Rekisteröidyn henkilön tietoja käytetään yrityksen sisällä rekrytoinnin perustana. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja niitä luovutetaan kolmannelle osapuolelle, kuten ulkoiselle rekrytointiyritykselle, jota AAE voi erikoistapauksissa käyttää rekrytoinnin apuna.


Rekisteröidyn oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa tietoja.
Rekisteröidyllä on mahdollisuus pyynnöstä nähdä ja tarkastella kaikkia varastoituja tietoja ja tarvittaessa tehdä tietoihin muutoksia sekä vaatia tietojen poistamista.

Rekisterinpitäjä:

AMADA Automation Europe Oy
Osoite: Svartnäshagantie 7, 68910 PÄNNÄINEN, Suomi
Puhelin: +358 20 7009 000
Sähköposti: privacy(at)amada-automation.eu