AMADA HOLDINGS ökar sin ägarandel i LKI KÄLDMAN Ltd. (31.1.2020)AMADA HOLDINGS Co., LTD., som sedan 2009 varit delägare i LKI Käldman Ltd. i Bennäs, ökar nu sin ägarandel i Pedersöreföretaget till 100%. LKI är i och med detta AMADA koncernens största tillverkningsenhet av automationslösningar i Europa.


Sedan mitten av 90-talet har ett samarbete vuxit fram mellan AMADA HOLDINGS, ett japanskt tillverkningsföretag av plåtbearbetningsmaskiner och LKI, som tillverkar automationslösningar för plåthantering. Som en bekräftelse på detta samarbete blev AMADA HOLDINGS delägare i LKI år 2009.

Att AMADA HOLDINGS nu väljer att öka sin investering i LKI är en naturlig fortsättning på samarbetet och stärker företagets ställning både i Europa och på världsmarknaden.

”Möjligheterna som detta skapar är spännande inte bara för anställda och företaget utan för hela regionen” konstaterar Greg Seymour, VD för LKI. ”Vi är stolta över att AMADA väljer att koncentrera sin europeiska tillverkning av automationslösningar till oss och ser det som ett erkännande av ett välutfört arbete”. ”Verksamheten fortsätter som tidigare trots ändringen i ägandeförhållandet”, förklarar Greg. ”Ledningen och våra anställda fortsätter, liksom samarbetet med våra lokala underleverantörer”.

Alan Parrott, VD för AMADA i Europa förklarar: ”Vi uppskattar LKI:s arbetssätt och expertis. Med den här investeringen säkerställer vi också tillgången till kompetensen inom såväl företaget som regionen inför framtiden.

AMADA koncernens grundvärderingar motsvarar långt LKI:s egna värderingar. För AMADA är det viktigt att bygga upp och förvalta långsiktiga, ömsesidigt fördelaktiga relationer, vilket också under alla år varit en av LKI:s viktigaste ledstjärnor. Detta inkluderar såväl anställda, samarbetspartner, underleverantörer som det lokala samhället och miljön.

AMADA koncernen omfattar idag ca 90 företag och 9 000 anställda globalt. Huvudkontoret finns i Kanagawa Prefecture, Japan. LKI blir koncernens största tillverkningsenhet av automationslösningar i Europa och en betydande del av AMADAs europeiska verksamhet.