APPLICATION FORM
ANSÖKNINGSBLANKETT / TYÖHAKEMUSLOMAKE

  The application form is only available in Swedish and Finnish.

Obs! Fält märkta med (*) är obligatoriska. Efter 20 minuters inaktivitet på sidan krävs ny ordverifiering.
Huom! (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Sivu vaati uuden verifiointisanan jos on ollut inaktiivinen 20 minuutin ajan.
Note! Fields marked with (*) are compulsory. After 20 minutes of inactivity on the page, a new word verification is required.

Hantering av arbetsansökningar
Työhakemusten käsittely
Handling of job applications

Utbildning/Koulutus

Arbetserfarenhet / Työkokemus

Nuvarande eller senaste arbetsförhållande / Nykyinen tai viimeinen työsuhde

Tidigare arbetsförhållande / Edelliset työsuhteet

Språkkunskaper / Kielitaidot

Datakunskaper / Tietotekniikkaosaaminen

Andra uppgifter och färdigheter / Muut tiedot ja taidot

Sommarjobb / Tillfälligt arbete / Praktikant Kesätyö / Väliaikainen työ / Harjoittelija
(i formen förnamn_efternamn.xxx /muotoon etunimi_sukunimi.xxx) Obs, max 1000 KB / Huom! max 1000 KB