Hantering av personuppgifter i arbetsansökningar


I denna beskrivning anges hur personuppgifter hanteras då arbetsansökningar sänds in via ansökningsformuläret på AMADA Automations Europe Ltd:s (AAE) webbplats. Ansökningar som inlämnas på annat sätt, exempelvis via e-post eller personligen, hanteras på motsvarande sätt.


Registrering av personuppgifter i arbetsansökning
För att registrera personuppgifter i arbetsansökningar behövs den registrerades skilda samtycke. Begäran om samtycke görs därför i ansökningsformuläret på webbplatsen. Kommer ansökningen via andra kanaler begärs samtycke separat.

Personuppgifter som kan registreras är:
• Namn, e-post, födelseår, adress, telefonnummer, utbildning, arbetserfarenhet, språkkunskaper, datakunskaper, intressen samt information om färdigheter så som körkort, heta arbeten, truckkort, arbetssäkerhetskort samt genomförd värnplikt.
• Vilket typ av arbete som söks samt under vilken tidpunkt.
• Sökandes egna bilagor, med valfri information.

Ansökningarnas lagringstid
Ansökningarna, och personuppgifterna, sparas i sex månader.

Syftet med registrering av personuppgifterna samt överlåtelse av information

Information om den registrerade används internt inom företaget som underlag vid rekrytering. Informationen behandlas konfidentiellt och ges endast vidare till tredje part, i detta fall externt rektyreringsföretag, som i undantagsfall kan anlitas för AMADA Automations Europe Ltd:s (AAE) rekryteringsbehov.


Möjlighet för den registrerade att granska, ändra och ta bort information.

Den registrerade har möjlighet att be om att få se och granska all den information som finns lagrad och vid behov göra ändringar i denna samt också begära att informationen tas bort.

Registeransvarig:

AMADA Automation Europe Oy
Adress: Svartnäshagavägen 7, 68910 BENNÄS, Finland
Telefon: +358 20 7009 000
E-post: privacy(at)amada-automation.eu